digitizing

                             facebook          

               

           Digitalizace

 

 

Digitalizace je obecně převod analogového signálu do nespojité posloupnosti digitálních údajů, které jsou obvykle kódovány v binární soustavě. Velmi oblíbená je v dnešní době digitalizace zvukových a obrazových nahrávek, což znamená  převod těchto informací do digitálního (číslicového) tvaru.

 

A co tedy tuto digitalizaci umožnilo? Jedná se zejména o rychlý rozvoj digitálního nahrávání obrazu a zvuku na konci dvacátého století. Současně tomu také pomohl velký rozvoj digitálních nosičů, a to zejména disků CD, dále DVD disků, číslicových pamětí a tak podobně. Digitalizace je velmi výhodným procesem. Pokud bychom se měli podívat například na digitalizaci video záznamů. Záznamy na nosičích VHS již poměrně dlouho ztrácí na své kvalitě, neboť VHS-ky mají nějakou svou životnost, která je v drtivé většině již propásnuta.

 

Nahrávky na kazetách se proto postupem času znekvalitňují, ničí a může se stát, že za několik let se z kazety vytratí záznam úplně.

 

Jestliže však dáte svou VHS kazetu k digitalizaci, záznam bude uložen na nějaký modernější nosič, například CD, DVD nebo paměťový disk. Vaše záznamy tak zůstanou uchovány v pořádku. Mějte však na paměti, že čím déle tento proces budete odkládat, tím horší výsledná nahrávka bude. Dále je velmi oblíbená digitalizace fotografií. Každý z nás má jistě doma fotky z dávných dob, kdy se fotilo na diapozitivy a podobně.

 

Jestli byste si je chtěli prohlédnout v dobré kvalitě, třeba také na počítači, notebooku nebo televizi, není opět nic jednoduššího, než nabídnout Vaše fotografie k digitalizaci.

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

D - potisk

 

 

 

C - vrstva laku (chrání lesklou vrstvu)

 

 

 

B - lesklá vrstva odráží laser

 

 

 

A - vrstva polykarbonátového disku

 

 

 

 

E- laserový paprsek čte DVD